Tuyển dụng

Saomaifly tuyển dụng

Saomaifly tuyển dụng

13/06/2018

Để đáp ứng sự mở rộng và phát triển không ngừng, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên năng động, ham học hỏi, sáng tạo, phù hợp cho rất nhiều vị trí. Các ứng viên tiềm năng vui lòng gửi CV qua địa chỉ email: hoanghahp70@gmail.com hoặc Hot..

Saomaifly.com

Hệ thống đang xử lý. Tiến trình có thể mất vài phút...